Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 30.03.2020 roku
o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w m. Zaborowo, gmina
Naruszewo"
07.04.2020 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 27.12.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości
Cumino, gmina Dzierzążnia”
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 08.11.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pólka Raciąż
12, gmina Raciąż, odcinek o długości 0,357 km”
13.11.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 23.08.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo
Wesel – Unieck Kolonia, o długości 814,80 m”
23.08.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 18.07.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica
Szlachecka – Starczewo – Arcelin w km od 0 000 do km 12
713”
19.07.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 18.07.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej: pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 311162W Łempino
2, w miejscowości Łempino, gmina Raciąż, odcinek drogi o
długości 0,927 km”
19.07.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 29.05.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Postróże”
31.05.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 10.04.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości
Sarnowo Góry, działka nr 21”
11.04.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 27.02.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
01.03.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 22.02.2019 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w m. Krysk”
22.02.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się