Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 28.12.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Handlowej w m.
Płońsk”
15.01.2019 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 13.12.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Rozbudowa drogi relacji Kaczorowy III od km 0 000 do km 0
626,50, o długości 626,50 m”
17.12.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 14.12.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi gminnej: ul. Piaskowej – łącznik w m.
Płońsk”
17.12.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 12.10.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.„Rozbudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w m.Płońsk”
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 08.10.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.„Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Skarżyńskiej w m.
Płońsk od km 0 000,00 do km 0 024,00”
08.10.2018 więcej
Obwieszczenia Starosty Płońskiego z dnia 17.09.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Drożdżyn, gmina Sochocin”
20.09.2018 więcej
Obwieszczenia Starosty Płońskiego z dnia 03.09.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.„Rozbudowa drogi gminnej Nr 301057W w m. Stare Gralewo od km
0 000 do km 0 999 o długości 999,00 m”
04.09.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 18.07.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żychowo na
działce ewidencyjnej 31, 39”
19.07.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 19.06.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn:„Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo
– Dzierzążnia – Kucice na odcinku od km 0 000 do km 11
903,15"
19.06.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 30.05.2018 roku
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości
Szczytno, gmina Załuski”
11.06.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się