Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie geodety z dnia 13.08.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
16.08.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 26.06.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
201/2 we wsi Popielżyn Zawady gm. Joniec, pow. płoński
29.06.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 23.05.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr.112
(droga gminna)z działkami sąsiednimi położonymi w
miejscowości Wojny gm.Załuski
29.05.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 16.05.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr.
77/2 położonej w miejscowości Wólka Przybojewska gmina
Czerwińsk nad Wisłą
21.05.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 28.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3
położonej w obrębie Sadkowo g. Dzierzążnia
10.04.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 26.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/2
w m. Druchowo gm. Raciąż
03.04.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 23.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/1
położonej w m. Rzy gm. Sochocin
27.03.2018 więcej
Zawiadomienie geodety z dnia 22.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
145/2, położonej w m. Jędrzejewo gm. Płońsk
26.03.2018 więcej
Zawiadomienia geodety z dnia 06.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51 i
53 położonych w m. Młodochowo Nowe
22.03.2018 więcej
Zawiadomienia geodety z dnia 06.03.2018 roku
o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/1
położonej w m. Młodochowo Stare gm. Raciąż
16.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się