2017-01-17

Skład Zarządu Powiatu

Andrzej Stolpa  - przewodniczący, Starosta Płoński
Anna Dumińska-Kierska  - członek, Wicestarosta
Marianna Chybała  - członek
Elżbieta Grodkiewicz  - członek