Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i kartograficznych
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i
kartograficznych
22.01.2019 więcej
Dostawa wyposażenia
Dostawa wyposażenia
12.12.2018 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacją przebudowy dróg realizowanych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
07.06.2018 więcej
Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie kompleksowej
modernizacji ewidencji gruntów i budynków
05.06.2018 więcej
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro na przeprowadzenie
kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
11.05.2018 więcej
Rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego Starostwa
Rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
12.04.2018 więcej
Rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
Rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
07.03.2018 więcej
Dostawa materiałów reklamowych Powiatu Płońskiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów
reklamowych Powiatu Płońskiego
26.02.2018 więcej
pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i
kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
24.01.2018 więcej
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i kartograficznych
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i
kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
17.01.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się