Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawę i montaż mebli kuchennych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie aranżacji,
wykonanie, dostawę i montaż mebli kuchennych
30.03.2020 więcej
Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i AGD
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę i uruchomienie
sprzętu komputerowego i AGD
30.03.2020 więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
16.03.2020 więcej
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa
Powiatowego w Płońsku przy ul.
Płockiej 39 ZP.272.5.2020
04.03.2020 więcej
Sporządzenie operatów szacunkowych
Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej
nieruchomości w 2020 r.
28.01.2020 więcej
usługa bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę bankowej obsługi
budżetu Powiatu Płońskiego (ZP.272.31.2019)
06.12.2019 więcej
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i kartograficznych
Pełnienie funkcji weryfikatora prac geodezyjnych i
kartograficznych
03.12.2019 więcej
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego
18.11.2019 więcej
zorganizowanie warsztatów
usługa zorganizowania warsztatów z doskonalenia kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych i warsztatów
kulinarnych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
06.11.2019 więcej
Wykonanie i dostawa papierowych toreb reklamowych Powiatu Płońskiego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie i dostawę
papierowych toreb reklamowych Powiatu Płońskiego
25.10.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się