Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 30.03.2020 roku
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
obrębu ewidencyjnego 142009_2.0019 – Michowo położonego w
jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina
02.04.2020 więcej
Zawiadomienie Starosty Płońskiego z dnia 1 października 2019 roku
o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 142009_2.0019 –
Michowo, jednostka ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina
03.10.2019 więcej
Informacja Starosty Płońskiego z dnia 15 lipca 2019 roku
o rozpoczęciu prac geodezyjnych w sprawie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków obrębu Michowo - gmina Płońsk
15.07.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18.03.2019 roku
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
obrębu ewidencyjnego: Ilinek położonego w jednostce
ewidencyjnej Płońsk - Gmina.
18.03.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18.03.2019 roku
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych:
Miasto Płońsk, Miasto Raciąż, Gmina Baboszewo, Gmina
Dzierzążnia, Gmina Joniec, Gmina Naruszewo, Gmina Nowe Miasto,
Gmina Płońsk, Gmina Raciąż, Gmina Sochocin, Gmina Załuski.
18.03.2019 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 02.11.2018 roku
w sprawie modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Miasto
Płońsk, miasto Raciąż, gmina Baboszewo, gmina Dzierzążnia,
gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk,
gmina Raciąż, gmina Sochocin, gmina Załuski.
02.11.2018 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 12.10.2018 roku
w sprawie modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 142009_2.0012 –
Ilinek, jednostka ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina
23.10.2018 więcej
Zawiadomienie z dnia 14.08.2018 r.
o czynnościach podjętych w celu ustalenia/wyznaczenia przebiegu
granic działek ewidencyjnych
16.08.2018 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 21.03.2018 roku
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
obrębów ewidencyjnych: 142009_2.0011 – Ilino, 142009_2.0014
– Kluczewo położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2
Płońsk-Gmina
22.03.2018 więcej
Zawiadomienie Starosty Płońskiego z dnia 04.10.2017 roku
o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego obrębu ewidencyjnego
142009_2.0011 – Ilino, 142009_2.0014 – Kluczewo jednostek
ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina.
11.10.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się