Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 30.05.2018 roku
informująca że nieruchomość położona w obrębie Młodochowo
Stare gmina Raciąż, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
numerem działki 31/1 o pow. 0,1100 ha stanowi mienie gromadzkie
05.06.2018 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2017 roku
że nieruchomość położona w obrębie Radzymin gmina
Naruszewo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem
działki 87/1 o powierzchni 0,1527 ha stanowi mienie gromadzkie.
17.07.2017 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2017 roku
że nieruchomość położona w obrębie Adamowo gmina Joniec,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 99 o
powierzchni 0,07 ha stanowi mienie gromadzkie.
17.07.2017 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2017 roku
że nieruchomość położona w obrębie Krysk gmina Naruszewo,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 119/1
o powierzchni 0,4658 ha stanowi mienie gromadzkie.
17.07.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 30.06.2017 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wilamowice
jednostka ewidencyjna Dzierzążnia stanowiącej działkę
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami: 43/1 o pow.
0,0117 ha i 54/1 o pow. 0,0002 ha
06.07.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 30.06.2017 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z
nieruchomości, położonej w obrębie Strubiny jednostka
ewidencyjna Płońsk-Gmina oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków numerem: 31 o pow. 2,0000 ha
06.07.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 30.06.2017 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli
nieruchomości położonej w obrębie Miasto Płońsk, jednostka
ewidencyjna Płońsk, stanowiącej działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków numerem 1000/5 o pow. 0,0007 ha
06.07.2017 więcej
Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 30.06.2017 roku
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w
drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szczytno,
gm. Załuski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem
działki 307 o pow. 0,2100 ha
06.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się