2017-01-20

Wykaz organizacji,które ubiegały się o dotację

  1. Wykaz organizacji pozarządowych, ubiegających się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i promocji zdrowia w 2017r.
  2. Wykaz organizacji pozarządowych, ubiegających się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku 
  3. Wykaz organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację w  ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku

Załączniki

  1.wykaz-zdrowie 2017 137,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.wykaz-kult.fizycz.2017 143,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.wykaz org. 2017r.pdf 123,19 KB (pdf) szczegóły pobierz