Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 18.11.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
Komunin Stary gmina Raciąż, oznaczona w ewidencji gruntów i
budynków numerem działki 195 o pow. 0,0200 ha stanowi mienie
gromadzkie.
26.11.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 09.07.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
Falbogi Wielkie gmina Załuski, oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków numerem działki 119 o pow. 0,41 ha, stanowi mienie
gromadzkie.
18.07.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 09.07.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
Bogucin gmina Raciąż, oznaczona w ewidencji gruntów i
budynków numerem działki 56 o pow. 0,04 ha, stanowi mienie
gromadzkie.
18.07.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 27.05.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
Wilamy gmina Załuski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
numerem działki 111 o pow. 0,29 ha, stanowi mienie gromadzkie.
17.06.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 27.05.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w obrębie
Ćwiklin gmina Płońsk, oznaczone w ewidencji gruntów i
budynków numerami działek: nr 175/1 o pow. 0,0300 ha, nr 179/1
o pow. 0,0200 ha stanowią mienie gromadzkie.
17.06.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 10.04.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w obrębie
Stróżewo gmina Załuski, oznaczone w ewidencji gruntów i
budynków numerami działek: 119/1 o pow. 0,50 ha, 122/1 o pow.
0,34 ha stanowią mienie gromadzkie.
18.04.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 14.02.2019 roku
w sprawie ustalenia,że nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym Młodochowo Nowe jednostka ewidencyjna
Raciąż-Gmina, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
numerem działki 108/2 o pow. 0,2400 ha stanowi mienie
gromadzkie.
25.02.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 14.02.2019 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym i jednostce ewidencyjnej Joniec, oznaczona w
ewidencji gruntów i budynków numerami działek: - 105/1 o pow.
0,7100 ha - 183/2 o pow. 0,2300 ha - 294 o pow. 0,1500 ha
stanowi mienie gromadzkie.
25.02.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 03.10.2018 roku
w sprawie ustalenia, że nieruchomość położona w obrębie
Strachowo gmina Płońsk, oznaczona w ewidencji gruntów i
budynków numerem działki 100 o pow. 0,2500 ha stanowi mienie
gromadzkie.
09.10.2018 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 01.12.2017 roku
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 01.12.2017 roku w sprawie
ustalenia, że nieruchomość stanowi mienie gromadzkie
12.12.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się