Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2020
Uchwała Nr XX/133/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
03.04.2020 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2020
Uchwała Nr XIX/127/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
04.03.2020 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2020
Uchwała Nr XVIII/120/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
06.02.2020 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XVII/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
07.01.2020 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XVI/108/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
24.12.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XVI/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
24.12.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XV/93/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
05.12.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XIV/68/2019 z dnia 30 października 2019 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Płońskiego.
12.11.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XIII/64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
08.10.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr XII/61/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
01.08.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się