Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2019
Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
08.01.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
08.01.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
08.01.2019 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr LV/308/2018 z dnia 14 listopada w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
21.11.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr LIV/301/2018 z dnia 17 października 2018 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Płońskiego.
21.11.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr LIII/294/2018 dnia 26 września 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
21.11.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego | rok 2018
Uchwała Nr LI/294/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26
września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Płońskiego
16.10.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego |rok 2018
Uchwała Nr LI/289/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20
czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Płońskiego
27.06.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego |rok 2018
Uchwała Nr XLIX/284/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2018 roku
19.06.2018 więcej
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Płońskiego |rok 2018
Uchwała Nr XLVII/281/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku
19.06.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się