Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XX sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 marca
2020 roku
03.04.2020 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XIX sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 lutego
2020 roku
04.03.2020 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29
stycznia 2020 roku
05.02.2020 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XVII sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia
2019 roku
07.01.2020 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XVI sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia
2019 roku
24.12.2019 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XV sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada
2019 roku
04.12.2019 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XIV sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30
października 2019 roku
12.11.2019 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XIII sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25
września 2019 roku
02.10.2019 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XII sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Płońskiego z
dnia 25 lipca 2019 roku
01.08.2019 więcej
Uchwały Rady Powiatu Płońskiego kadencja 2018-2023
Uchwały z XI sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 czerwca
2019 roku
02.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się