2018-11-29

Komisje Rady Powiatu 2018-2023

Komisja Rewizyjna


1. Koperski Paweł- Przewodniczący Komisji
2. Kruszewski Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Czerniakowska Jadwiga
4. Opolski Mirosław


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1. Szerszeniewska Bożena- Przewodnicząca Komisji
2. Sokołowski Patryk - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Grodkiewicz Elżbieta
4. Ryziński Jacek


Komisja Budżetu i Finansów

 

1. Opolski Mirosław – Przewodniczący Komisji
2. Grodkiewicz Elżbieta – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Bluszcz Józef
4. Kuźniewska Elżbieta
5. Stolpa Andrzej
6. Żelasko Dariusz
7. Dumińska-Kierska Anna


Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

1. Umięcki Dariusz- Przewodniczący Komisji
2. Chybała Marianna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Bluszcz Józef
4. Kuźniewska Elżbieta
5. Ryziński Jacek
6. Stolpa Andrzej
7. Żelasko Dariusz
8. Dumińska-Kierska Anna


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


1. Czerniakowska Jadwiga – Przewodnicząca Komisji
2. Różycki Andrzej - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Chybała Marianna
4. Koperski Paweł
5. Kruszewski Krzysztof
6. Sokołowski Patryk
7. Szerszeniewska Bożena
8. Umięcki Dariusz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się