Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Sporządzenie uproszczonych planów urzadzania lasu 2020-03-20 10:00 przetarg nieograniczony 2020-04-01 Zobacz
2 Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do no... 2020-03-09 10:00 przetarg nieograniczony 2020-03-24 Zobacz
3 Dostawa tablic rejestracyjnych 2019-12-06 10:00 przetarg nieograniczony 2019-12-17 Zobacz
4 Świadczenie usług pocztowych - podział na II części zamówienia 2019-12-05 10:00 usługi społeczne 2019-12-10 Zobacz
5 usługa ubezpieczenia Powiatu Płońskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu 2019-11-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-12-10 Zobacz
6 kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych powia... 2019-11-12 11:00 przetarg nieograniczony 2019-11-26 Zobacz
7 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,urządzenia wielofunkcyj... 2019-10-23 10:00 przetarg nieograniczony 2019-11-06 Zobacz
8 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni... 2019-08-16 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-29 Zobacz
9 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 138... 2018-12-10 10:00 usługi społeczne 2018-12-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się