Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

123
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 21.11.... MAZOWIECKIE Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku 2018-12-01 Zobacz
2 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 5 lis... MAZOWIECKIE Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Płońsku 2018-11-15 Zobacz
3 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia ewidencji gruntów ... MAZOWIECKIE pracownik ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 2018-08-30 Zobacz
4 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości ... MAZOWIECKIE Pracownik ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2018-04-30 Zobacz
5 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości ... MAZOWIECKIE Pracownik ds. ksiegowości i sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowym 2017-08-14 Zobacz
6 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli i audytu w Wydziale Au... MAZOWIECKIE Pracownik ds. kontroli i audytu 2018-05-30 Zobacz
7 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury i sportu MAZOWIECKIE Pracownik ds. oświaty, kultury i sportu 2017-02-10 Zobacz
8 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury i sportu MAZOWIECKIE Pracownik ds. oświaty, kultury i sportu 2017-11-17 Zobacz
9 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-... MAZOWIECKIE Pracownik ds. administracji architektoniczno-budowlanej 2018-01-03 Zobacz
10 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania i zatrzymywania praw ... MAZOWIECKIE Pracownik ds. wydawania i zatrzymywania praw jazdy oraz cofania uprawnień do kierowania pojazdami 2018-01-08 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się