2019-06-17

Referat ds. Archiwum Zakładowego i Biura Rzeczy Znalezionych

Referat ds. Archiwum Zakładowego i Biura Rzeczy Znalezionych

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 A,

09-100 Płońsk

pok. 7  tel. 23/662 77 64 wew. 234

Kierownik Referatu: Anna Goliasz

pok. 2  tel. 23/662 77 64 wew. 245

 

1.Referat ds. Archiwum Zakładowego i Biura Rzeczy Znalezionych realizuje zadania związane z prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych oraz wynikające z ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz sprawy przyporządkowane Archiwum na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kncelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Do zakresu działania Archiwum Zakładowego należy m.in. przejmowanie dokumentacji własnej Starostwa oraz dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych powiatu.

3. Pracownicy archiwum gromadząc dokumentację archiwalną Starostwa przekazują tę dokumentację do właściwych organów (stosowanie do kategorii archiwalnej akt) lub dokonują jej likwidacji w trybie przepisów, o których mowa w ust. 1.

4. Referat prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się