Lista artykułów

Nazwa artykułu
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Raciążu
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 807,58 m2
położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr działek 1217/7 o pow. 0,1142
ha oraz 1217/3 o pow.0,0072 ha.
10.10.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony, na najem nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Płońsku przy ulicy Płockiej
Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej
garażem, położonej w Płońsku przy ulicy Płockiej
19.09.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Raciążu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 807,58 m2
położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego
17.07.2018 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Raciążu
19.01.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek 1217/7 o
pow. 0,1142 ha oraz 1217/3 o pow. 0,0072 ha
22.09.2017 więcej
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Załuskach
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
działki położonej w Załuskach oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr działki 70/18 o pow. 0,0301 ha.
22.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu
Płońskiego z dnia 19.07.2017 roku
19.07.2017 więcej
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Załuskach
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
działki położonej w Załuskach oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr działki 70/18 o pow. 0,0301 ha.
16.03.2017 więcej
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki w Płońsku przy ul. Klonowej
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
działki gruntu położonej w Płońsku przy ul. Klonowej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 2609/11 o
pow. 0,5991 ha.
16.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się