Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z LII Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31
sierpnia 2018 roku
16.01.2019 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z LV Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14
listopada 2018 roku
20.11.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z LIV Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17
października 2018 roku
20.11.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z LIII Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26
września 2018 roku
25.10.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z LI Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20
czerwca 2018 roku
01.10.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z L Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 4 czerwca
2018 roku
01.10.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja
2018 roku
01.10.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z XLVIII Sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15
maja 2018 roku
27.06.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30
kwietnia 2018 roku
15.06.2018 więcej
Protokoły z sesji Rady Powiatu Płońskiego rok 2018
Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca
2018 roku
07.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się