Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 21.08.2015 roku
w sprawie zmiany decyzji w zakresie pozwolenia zintegrowanego
dla: POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż
na prowadzenie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów
mleczarskich, o zdolności przetwarzania 800 ton mleka na dobę,
znajdującej się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140
Raciąż, gm. Miasto Raciąż, powiat płoński
18.04.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 20.12.2013 roku
w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla: POLMLEK
Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż na prowadzenie
instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o
zdolności przetwarzania 800 ton mleka na dobę, znajdującej
się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, gm. Miasto
Raciąż, powiat płoński
18.04.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 16.11.2018 roku
w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla:
PIAST PASZE II Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk na
prowadzenie instalacji do produkcji pasz sypkich i granulowanych
o zdolności produkcyjnej 720 Mg/dobę na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 4 na działce Nr
ewid. 960/10 w zakresie: wprowadzania pyłów i gazów do
powietrza, wytwarzania odpadów i emisji hałasu do środowiska
18.04.2019 więcej
Decyzja Starosty Płońskiego z dnia 15.03.2019 roku
w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla:
CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów na prowadzenie
instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych
z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 60
Mg/h, zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Raciążu przy ul.
Płockiej 76 na działkach nr ewid. 894/1, 894/2 i 895/2
18.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się