2018-06-07

Wybór Operatora publicznego transportu zbiorowego

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu płońskiego

  1. Opis postępowania –OPoBZU
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr 1 do OPoBZU
  4. Załącznik nr 2 do OPoBZU
  5. Załącznik nr 3 do OPoBZU
  6. Załącznik nr 4 do OPoBZU
  7. Rozkład jazdy

Załączniki

  1.Opis postępowania - OPoBZU.pdf 734,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Projekt umowy.pdf 575,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Załącznik nr 1 do OPoBZU.pdf 581,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Załącznik nr 2 do OPoBZU.pdf 463,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Załącznik nr 3 do OPoBZU.pdf 256,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Załącznik nr 4 do OPoBZU.pdf 248,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0111 U.PDF 140,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0112 U.PDF 153,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0113 U.PDF 87,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0114 U.PDF 185,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0115 U.PDF 162,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0116 U.PDF 89,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0117 U.PDF 100,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0118 U.PDF 92,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0119 U.PDF 64,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0120 U.PDF 122,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0121 U.PDF 96,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0122 U.PDF 107,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0123 U.PDF 101,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0124 U.PDF 82,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0125 U.PDF 91,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0126 U.PDF 111,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0127 U.PDF 57,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0128 U.PDF 91,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0211U.PDF 207,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0212 U.PDF 154,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0213 U.PDF 198,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0214 U.PDF 121,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0215 U.PDF 105,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0216 U.PDF 93,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0217 U.PDF 103,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0218 U.PDF 165,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0219 U.PDF 208,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0220 U.PDF 100,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0221 U.PDF 103,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0222 U.PDF 103,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0223 U.PDF 73,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1420 0224 U.PDF 82,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się