Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki konsultacji
Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu
współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi
na 2018r.
15.11.2017 więcej
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2018
06.10.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu
płońskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016r.
09.05.2017 więcej
Program Współpracy na 2017 rok
Program Współpracy na 2017 rok
19.01.2017 więcej