Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Program współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
Uchwała Nr XXIX/185/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25
listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu
Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
27.11.2020 więcej
Wyniki konsultacji na 2021 rok.
Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu
Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na 2021 rok.
16.11.2020 więcej
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
28.09.2020 więcej
Program współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Uchwała Nr XIV/87/2019 z dnia 30 października 2019 roku w
sprawie Programu współpracy Powiatu Płońskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
19.11.2019 więcej
Wyniki konsultacji na 2020 rok.
Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu
Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na 2020 rok.
25.10.2019 więcej
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2020
27.09.2019 więcej
Program współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Uchwała Nr LV/311/2018 z dnia 14 listopada w sprawie Programu
współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019.
21.11.2018 więcej
Wyniki konsultacji na 2019 rok
Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu
współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi
na 2019 rok.
26.10.2018 więcej
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Projekt programu współpracy powiatu płońskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2019
26.09.2018 więcej
Wyniki konsultacji
Wyniki konsultacji społecznych nt. projektu Programu
współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi
na 2018r.
15.11.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się