Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Konkursy ofert na 2021 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021
roku z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia.
08.12.2020 więcej
Konkursy ofert na 2021 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021
roku z zakresu pomocy społecznej
08.12.2020 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Płońskiego
o nierozstrzyganiu konkursu na realizację zadań publicznych w
otwartym konkursie ofert w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki i
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
21.04.2020 więcej
Konkursy ofert na 2020 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020
roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
11.02.2020 więcej
Konkursy ofert na 2020 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020
roku z zakresu pomocy społecznej.
07.01.2020 więcej
Konkursy ofert na 2020 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020
roku z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia
16.12.2019 więcej
Konkursy ofert na 2020 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku
06.11.2019 więcej
Konkurs "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2018"
Konkurs "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2018"
15.02.2019 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019
roku z zakresu kultury fizycznej
12.02.2019 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019
roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
12.02.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się