Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2018"
Konkurs "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2018"
15.02.2019 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019
roku z zakresu kultury fizycznej
12.02.2019 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019
roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
12.02.2019 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej w 2019 roku
16.11.2018 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej w 2019 roku
16.11.2018 więcej
Konkursy ofert na 2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
14.11.2018 więcej
Konkursy ofert na 2018 rok
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu kultury fizycznej i z zakresu pomocy społecznej oraz
promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku.
21.11.2017 więcej
Konkursy ofert na 2018 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
16.11.2017 więcej
Konkursy ofert na 2017 rok
Konkursy ofert na 2017 rok
20.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się