Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Mediacje - metoda rozwiązywania sporów
Mediacje - metoda rozwiązywania sporów wykład - Fundacja
Togatus Pro Bono
06.07.2021 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2021 roku.
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2021 roku
14.01.2021 więcej
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla
mieszkańców Powiatu Płońskiego stan na 7 grudnia 2020 r.
07.12.2020 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2020 roku.
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2020 roku - aktualizacja na dzień 7 grudnia 2020
roku
07.12.2020 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2020 roku.
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2020 roku - aktualizacja na dzień 2 lipca 2020
roku
02.07.2020 więcej
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla
mieszkańców Powiatu Płońskiego stan na 3 czerwca 2020 r.
04.06.2020 więcej
Komunikat Starosty Płońskiego
w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego
04.06.2020 więcej
13.03.2020 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2020 roku.
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2020 roku.
10.01.2020 więcej
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla
mieszkańców Powiatu Płońskiego
01.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się