Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
13.03.2020 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2020 roku.
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2020 roku.
10.01.2020 więcej
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla
mieszkańców Powiatu Płońskiego
01.08.2019 więcej
Karta Informacyjna Poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
01.08.2019 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz osobach uprawnionych do jej otrzymania w 2019 roku.
01.08.2019 więcej
Karta Informacyjna Poradnictwa
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
02.05.2019 więcej
Karta Informacyjna Poradnictwa
Nieodpłatna pomoc prawna
02.05.2019 więcej
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla
mieszkańców Powiatu Płońskiego
02.05.2019 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płońskiego w 2019
roku
02.05.2019 więcej
Informacja
o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o
udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
22.02.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się