2017-02-02

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

poniedziałek – piątek, od 800 do 1600

INTERNET

 

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
www: www.powiat-plonski.pl
BIP: http://powiat-plonski.bip.gov.pl
Adres skrytki na ePUAP: /cp8x0t02ds/SkrytkaESP

TELEFONY

23 662-77-64/66

23 662-38-69

23 662-60-56

23 662-86-76

23 662-11-45

23 662-11-46

23 661-74-64

23 662-40-39 - SEKRETARIAT

23 662-38-16 - TELEFON/FAX

 

POZOSTAŁE LOKALIZACJE

 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09 -100 Płońsk

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14A, 09-100 Płońsk

 

NIP

Starostwo Powiatowe w Płońsku - 567-153-45-01
Powiat Płoński - 567-178-84-08

REGON

Starostwo Powiatowe w Płońsku - 130380186
Powiat Płoński - 130377712


PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego, ul. Płocka 39, pok. 224) zapisy pod nr tel. 23 662 40 39

Wicestarosta Płoński

Krzysztof Wrzesiński

przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego, ul. Płocka 39, pok. 224) zapisy pod nr tel. 23 662 40 39

Naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków z zakresu właściwości rzeczowej wydziału, codziennie w godzinach urzędowania


RACHUNKI BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Płońsku
ul. Płocka 28
09-100 Płońsk

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:

58 8230 0007 0013 2307 2000 0006

2. Wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy geodezyjne:

47 8230 0007 0013 2307 2000 0010

3. Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym prawo jazdy, rejestracja pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie, opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu i inne opłaty:

42 8230 0007 0013 2307 2000 0003

4. Wpłaty za wydanie karty parkingowej :

36 8230 0007 0013 2307 2000 0014

 

UWAGA ZMIANA KONTA !  Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Uiszczenie  opłaty skarbowej w tym: od decyzji / pełnomocnictwa itd. należy dokonać:

  •    na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk)
  •    nr konta – 95-8230-0007-0004-5636-2000-0092
  •    lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39,(wejście od ulicy1 Maja)

 

OBSŁUGA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ POLSKIM JĘZYKIEM MIGOWYM LUB SYSTEMEM JĘZYKOWO-MIGOWYM

Starostwo Powiatowe w Płońsku umożliwia obsługę osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM).

Urządzenia audiowizualne zainstalowane są w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. Płockiej 39, I piętro, pokój nr 224 oraz przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10, II piętro, pokój nr 303 i dostępne dla interesantów w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się