Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku z dnia 12.07.2019 roku
Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w
Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
12.07.2019 więcej
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku z dnia 15.06.2018 roku
Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
ul.Płocka 56, 09-100 Płońsk
15.06.2018 więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu
Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu ul. Kilińskiego 64,09-140
Raciąż
14.05.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu z dnia 06.06.2017 roku
Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu ul. Kilińskiego 64,
09-140 Raciąż
06.06.2017 więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora ZS im.Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą
Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku
nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 24 09-150 Czerwińsk nad
Wisłą.
19.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się