2016-11-17

Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna

 

Goszczyński Franciszek- Przewodniczący

Czapliński Artur

Kupniewski Wiesław

Ryziński Jerzy

 

 

Komisja Planowania Budżetu i Finansów:

 

Kupniewski Wiesław - Przewodniczący

Koperski Paweł

Pietruszewski Bogdan

Pietrzak Teresa

Wiśniewska Elżbieta

Lubczyk- Stranz Beata

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 

Czapliński Artur- Przewodniczący

Milewski Leonard

Pietrzak Teresa

Scharoch Zbigniew

Żelasko Dariusz

Wiśniewska Elżbieta

Wdowiak Barbara

Kuźniewska Elżbieta

 

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 

Ryziński Jerzy- Przewodniczący

Pietruszewski Bogdan

Scharoch Zbigniew

Lubczyk- Stranz Beata

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Ziemią:

 

Milewski Leonard- Przewodniczący

Goszczyński Franciszek

Koperski Paweł

Różycki Andrzej

Wrzesiński Krzysztof

Wdowiak Barbara

 

 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Obywatelskich i Budownictwa:

 

Wrzesiński Krzysztof- Przewodniczący

Różycki Andrzej

Żelasko Dariusz

Kuźniewska Elżbieta

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się