2016-11-21

Jednostki organizacyjne powiatu

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-32-50

DYREKTOR
Włodzimierz Pająk

INTERNET

https://ckpplonsk.bip.gov.pl/

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-25-83

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

INTERNET

http://domdzieckaplonsk.bip.gov.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Razem" w Płońsku

ul. Sienkiewicza 4c
09-100 Płońsk
tel. 662 770 456

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielni" w Płońsku

ul. Sienkiewicza 4c
09-100 Płońsk
tel. 698 453 838

DYREKTOR
Urszula Drzewaszewska

 

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Karolinowo 38
09-120 Nowe Miasto
tel. 23/661-44-91
tel. 23/661-44-92
fax 23/661-44-93

DYREKTOR
Agnieszka Klimczewska

INTERNET
http:/dpskarolinowo.bip.gov.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-29-54

DYREKTOR
Ewa Długoszewska

INTERNET

https://pppplonsk.bip.gov.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-75-49

DYREKTOR
Agnieszka Piekarz

INTERNET
http://pcprplonsk.bip.gov.pl

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8

09-100 Płońsk

tel. 737 377 733

DYREKTOR                                                                                                                                                                Małgorzata Kłos

INTERNET 

https://psdsplonsk.bip.gov.pl/

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku

ul. Młodzieżowa 23

09-100 Płońsk

tel. 513 909 290

Kierownik  

p.o. Beata Gąsiorowska

INTERNET 

https://dobrydom.bip.gov.pl/                                                                                                                                                                             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

ul. Wolności 12
09-100 Płońsk
23/ 662-78-01

DYREKTOR
Agnieszka Nec

INTERNET

http://bip.pupplonsk.org.pl/

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
23/ 662-20-44

DYREKTOR
Marcin Piechocki

INTERNET
http://pzdplonsk.bip.gov.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
23/ 662-39-89

DYREKTOR
Lilianna Kraśniewska

INTERNET
http://szpitalplonsk.pl/bip

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Joniec 50
09-131 Joniec
23/ 661-60-31

DYREKTOR
Iwona Leszczyńska

INTERNET
http://oswjoniec.bip.gov.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku im. Św Stanisława Kostki

ul. Młodzieżowa 11 a
09-100 Płońsk
23/ 662-46-88

DYREKTOR
Jacek Kostrzewa

INTERNET
http://soswplonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
23/ 662-29-87

DYREKTOR
Ewa Głuchowska

INTERNET
http://zsnr1_plonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
23/ 662-33-77

DYREKTOR
Bożena Weronika Dzitowska

INTERNET
http://zsnr2pl.bip.gov.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

ul. Płocka 56
09-100 Płońsk
23/ 662-21-45

DYREKTOR

Karina Kmiecińska

INTERNET
http://zsoplonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 24
09-150 Czerwińsk n /Wisłą
24/ 231-51-87

DYREKTOR
Renata Kozakiewicz

INTERNET

http://zs_czerwinsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
23/ 679-10-31

DYREKTOR
Dorota Rubinkowska

INTERNET

http://zs-raciaz.bip.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się