2016-11-21

Jednostki organizacyjne powiatu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-32-50

DYREKTOR
Włodzimierz Pająk

INTERNET

www.ckpplonsk.internetdsl.pl

 

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-25-83

DYREKTOR
Mirosław Korcz

INTERNET

http://domdzieckaplonsk.bip.gov.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Karolinowo 38
09-120 Nowe Miasto
tel. 23/661-44-91
tel. 23/661-44-92
fax 23/661-44-93

DYREKTOR
Agnieszka Klimczewska

INTERNET
http:/dpskarolinowo.bip.gov.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku

ul. Wolności 8/10
09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-29-54

DYREKTOR
Jarosław Chyliński

INTERNET
www.poradniaplonsk.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
tel. 23/ 662-75-49

DYREKTOR
Agnieszka Piekarz

INTERNET
http://pcprplonsk.bip.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Wolności 12
09-100 Płońsk
23/ 662-78-01

DYREKTOR
Eugeniusz Demianiuk

INTERNET

http://bip.pupplonsk.org.pl/

 

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
23/ 662-20-44

DYREKTOR
Marcin Piechocki

INTERNET
http://pzdplonsk.bip.gov.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
23/ 662-39-89

DYREKTOR
Paweł Obermeyer

INTERNET
http://szpitalplonsk.pl/bip

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu

Joniec 50
09-131 Joniec
23/ 661-60-31

DYREKTOR
Jerzy Michalak

INTERNET
http://oswjoniec.bip.gov.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

ul. Młodzieżowa 11 a
09-100 Płońsk
23/ 662-46-88

DYREKTOR
Jacek Kostrzewa

INTERNET
http://soswplonsk.bip.gov.pl

 

Zespól Szkół Nr 1 w Płońsku
ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
23/ 662-29-87

DYREKTOR
Marzanna Szacherska

INTERNET
http://zsnr1_plonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkól Nr 2 w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14

09-100 Płońsk
23/ 662-33-77

DYREKTOR
Wiesława Junczak

INTERNET
http://zsnr2pl.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

ul. Płocka 56
09-100 Płońsk
23/ 662-21-45

DYREKTOR
Ryszard Buczyński

INTERNET
http://zsoplonsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół w Czerwińsku n/Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 24
09-150 Czerwińsk n /Wisłą
24/ 231-51-87

DYREKTOR
Renata Kozakiewicz

INTERNET

http://zs_czerwinsk.bip.gov.pl

 

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
23/ 679-10-31

DYREKTOR
Alicja Mazurowska

INTERNET

http://zs-raciaz.bip.gov.pl