Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 11.02.2020 roku
budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych
niezwiązanych trwale z gruntem na powierzchni nie
przekraczającej 2ha o mocy do 0,999MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 108/3
położonej w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk.
11.02.2020 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 11.02.2020 roku
budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych
niezwiązanych trwale z gruntem na powierzchni nie
przekraczającej 2ha o mocy 0,999MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 61/4 i 62/12
położonych w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk.
11.02.2020 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 16.12.2019 roku
budowę zakładu produkcji prefabrykatów, na działce nr ewid.
20/6, położonej w miejscowości Michałówek, gm. Załuski.
17.12.2019 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 18.04.2019 roku
na przebudowę drogi gminnej nr 300144W relacji Mystkowo -
Cieszkowo Kolonia na działce nr ewid. 24, położonej w
miejscowości Mystkowo oraz na działkach nr ewid. 138, 139, 137,
80, położonych w miejscowości Cieszkowo Kolonia, gm. Baboszewo
18.04.2019 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 21.03.2019 roku
stacji paliw na działce nr ewid. 120/1 położonej w
miejscowości Przyborowice Górne, gmina Załuski
22.03.2019 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 26.02.2019 roku
o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę gospodarstwa hodowlanego
27.02.2019 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 08.11.2018 roku
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
rozbudowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą w miejscowości
Józefowo gmina Joniec
08.11.2018 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 21.08.2017 roku
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowę zakładu wylęgarni piskląt wraz z pomocniczą zabudową
i towarzyszącą jej infrastrukturą w zabudowie zagrodowej w
miejscowości Kossobudy, gmina Raciąż
21.08.2018 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 09.07.2017 roku
na budowę parkingu w ramach zadania "Budowa parkingu zielonego z
wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą
przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie
komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi w Płońsku"
09.07.2018 więcej
Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 26.06.2017 roku
na budowę kładki w ramach zadania "Budowa parkingu zielonego z
wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą
przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie
komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi w Płońsku"
27.06.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się