Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XX sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 31 marca 2020 roku
01.04.2020 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XIX sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 lutego 2020 roku
28.02.2020 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XVIII sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 stycznia 2020
roku
30.01.2020 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XVII sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
30.12.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XVI sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku
19.12.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XV sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada 2019 roku
28.11.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XIV sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2019
roku
31.10.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XIII sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019
roku
26.09.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca
2019 roku
26.07.2019 więcej
Imienne wykazy głosowań radnych 2018-2023
XI sesja Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
27.06.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się