Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe |Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Agnieszka Nec - oświadczenie złożone w związku z
zatrudnieniem na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Płońsku
28.11.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe |Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Jarosław Chyliński - oświadczenie złożone na zakończenie
pełnienia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Płońsku
11.10.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe |Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Ewa Długoszewska - oświadczenie złożone w związku z
powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku
11.10.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Jacek Kostrzewa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Płońsku
04.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Dorota Rubinkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu
04.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Marzanna Szacherska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w
Płońsku
04.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Jerzy Michalak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jońcu
03.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Jarosław Chyliński – Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku
03.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Karina Kmiecińska – Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku
03.07.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok|Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
Wiesława Junczak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
03.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się