Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych powia... 2017-12-15 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-15 Zobacz
2 Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompleksowej dokumentacji... 2017-11-21 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-14 Zobacz
3 Dostawa paliw ciekłych 2017-11-24 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-14 Zobacz
4 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2017-11-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-14 Zobacz
5 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2017-12-11 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-14 Zobacz
6 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (RP.272.78.2017) 2017-12-13 15:50 przetarg nieograniczony 2017-12-13 Zobacz
7 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni... 2017-12-04 11:00 przetarg nieograniczony 2017-12-04 Zobacz
8 Przebudowa i rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w ra... 2017-08-31 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-04 Zobacz
9 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Płońsku, Filia w Zału... 2017-08-10 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-21 Zobacz
10 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w ra... 2017-08-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-16 Zobacz
12